Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2022

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2022
17 views
19 Nisan 2022 - 10:27

Kadir Gecesi için heyecan başladı. Kadir Gecesi her sene ramazan ayı içerisinde idrak ediliyor. Müslümanlar bin aydan hayırlı olan bu gecede bolca ibadet ediyor, dualar okuyorlar. Dini anlamda ‘leyletü’l-Kadr’ şeklinde Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılmaktadır. Aynı adı taşıyan 97. Sure içerisinde Kadir Gecesi’nin fazileti açıklanmıştır. Peki, Kadir gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek?

Kadir Gecesi’nin ne zaman ve hangi gün idrak edileceği yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı dini takvimi ile yanıt buldu. Müslümanlar 2 Nisan tarihinde başlayan ramazan ayı içerisinde Kadir Gecesi’ni de idrak edecekler. Kur’an-ı Kerim’in 97. Suresinde bu gecenin fazileti hakkında bilgi verilmiş, Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmiştir. Kadir Gecesi 2022 yılında nisan ayında belirtilen tarihte idrak edilecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi 2022 yılında 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek. Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar.

Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ḳadr”, 2-3; Müslim, “Ṣıyâm”, 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir.

 

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün 2022 Kadir Gecesi tarihi için geri sayım

 

KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur’ân-ı Kerîm’in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden “gün” kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

Allah’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, “İʿtikâf”, 6). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !