Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

‘Online Duruşma’ Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

‘Online Duruşma’ Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı
69 views
30 Haziran 2021 - 13:36

Adliyelere gitmeden duruşmalara katılımı amaçlayan e-Duruşma yönetmeliği Resmi Gazete yayımlandı.

Yıl sonu itibariyle ülke genelinde yaygınlaştırılması hedeflenen e-duruşma uygulamasıyla ilgili tarafın veya vekilinin duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri yapabilmelerine; tanığın, bilirkişinin, uzmanın ve diğer ilgililerin dinlenilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlyen yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yazılımı yerli ve milli imkanlarla geliştirilerek 15 Eylül 2020’de uygulanmaya başlanan e-Duruşma, avukatların video konferans sistemiyle duruşmalara katılmalarına olanak sağlıyor.

UYAP sisteminde duruşmaların bu şekilde yapılabilmesi için alt yapı hazırlandı. Mayıs ayında, İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra 28 büyükşehir adliyelerindeki 535 mahkemede 679 e-Duruşma uygulaması gerçekleştirildiği açıklandı.

 

 

GÖRÜNTÜ KALİTESİ ESAS OLACAK

E-duruşmada, ilgililerin yüz ifadeleri ve vücut hareketleri, duygularını ve söylediklerini anlamaya yeterli görüntü kalitesinin sağlanması esas olacak.

E-duruşma için taraflardan birisinin talepte bulunması yeterli sayılacak ve hakim bu talebi değerlendirerek karar verecek. E-duruşma talebi mahkemeye 2 gün önceden iletilecek, hakim bu talebin yargılamayı uzatmayı amaçladığını düşünürse, duruşma normal şekilde yapılacak. Mahkeme, gerekli görürse tanık veya taraflardan birisini e-duruşma sistemi üzerinden dinlemeye resen de karar verebilecek. E-duruşmaya, avukatlık bürosundan veya baronun hazırlayacağı yerlerden girilecek. Yaşlı ve engelli olanlar ise evlerinden veya iş yerlerinden duruşmaya katılacak.

BEYANLAR YAZILI TUTANAĞA GEÇİRİLECEK

E-duruşmada kimlik tespitinin nasıl yapılacağı “Mahkemece e-Duruşmaya katılmasına karar verilen taraf, tanık, bilirkişi, uzman ve diğer ilgililerin kimlik tespiti; bulundukları yerdeki adliye veya ceza infaz kurumunda e-Duruşma için tahsis edilen yerde görevlendirilecek yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi veya ceza infaz kurumu görevlisi tarafından yapılır ve bu hususta bir tutanak düzenlenir” ifadesiyle düzenlendi. E-Duruşmada beyanlar katip tarafından yazılı tutanağa geçirilecek. Tutanaklar, UYAP üzerinden imzaya açılacak ve duruşmanın yapıldığı yerdeki adliyeyi elektronik ortamda gönderilecek. Katip, beyanda bulunanın imzasını alacak. İmzası tamamlanan tutanak, asıl mahkemesine posta yoluyla iletilecek.

Duruşma sırasında fotoğraf çekilemeyecek ve taraflar kayıt yapamayacak.

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !