Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
43 views
22 Ağustos 2022 - 10:15

Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak İşte en son gelişmeler

Merkez ve taşra teşkilatında “temizlik görevlisi” olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapacak olan Sağlık Bakanlığı başvuruları 15 Ağustos tarihinde başladı ve yakın zaman içinde sona erdi. En az ilkokul mezunu olma şartının arandığı işçi alımı başvurusu sonrası kura çekimi yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

“Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtı adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Temizlik personeli alımı ile kadrosunu genişletmeyi hedefleyen Sağlık Bakanlığı, illerde yer alan personel ihtiyacına göre istihdamı yönlendirecek. İşte, bu kapsamda en son gelişmeler…

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 1356 engelli işçi alımı başvuru sonuçları için henüz tarih net değil.

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlıkça doğrudan noter kurası ile belirlenecek.

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Ağustos 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

Engelli sürekli işçi kadroları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !