Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Türkiye’de Kadın İstihdamı…

Türkiye’de Kadın İstihdamı…
Ebru Erdem Albayrak
Ebru Erdem Albayrak( ebru.erdem@haberkonseyi.com )
85 views
05 Nisan 2022 - 15:36

Türkiye’de kadın istihdam, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren çözülmesi beklenen bir sorun haline gelmiştir. Bu noktada tarihi süreç dikkate alındığında kadınların istihdam düzeylerinin düşüklüğünün topluma özgü nedenleri arasında; toplumsal cinsiyet temelli işbölümü, kente yönelen göç hareketi, tarımsal yapıdaki çözülme, geleneksel aile yapısının zayıflaması, aile ve çalışma hayatının dengelenmesinde yaşanan sıkıntılar ve kadınların   her koşulda ayakta kalma çabası söz konusu olmaktadır.

Çalışmaya başlayan kadın, annelik statüsü ve rolünün dışında, kadın olarak yer edinmeye başlamış ve kadınlar önem kazanmasına yol açmıştır. Koruyucu yasal düzenlemeler yanında, kazanılan ekonomik özgürlüğünü ele almıştır. Bu kazanımların bir sonucu olarak da anne olmanın dışında; bir kadın, bir ticaret kadını  bir politikacı, bir sanatçı, bir aile reisi, bir yönetici, statüsü yüksek bir meslek mensubu, bir bilim kadını, vs. meydana getirmiş ve bunların nitelik ve niceliği de gün geçtikçe kadınlar üstünlüğü de  artış göstermektedir.  Gittikçe zorlaşan iş yaşamında hemcinsleri dışında ikinci bir güçlü rakip grubu oluşmakta, daha önceleri tek başına sahip olduğu gücünü paylaşmak ve ortak anlaşma noktaları bulmak zorunda kalmakta, zaman zaman da bu güç karşısında uyum  davranışı göstermektedir.     Toplumdaki diğer baskın gruplar gibi erkekler de güç ve otoritelerini sürdürmelerine hizmet edecek kurumlar oluşturmuşlardır. Erkekler, siyasi güç ve ekonomik kontrol olanağını veren konumlardan kadınları dışlayarak ve kadınlara daha düşük ücret ödenmesini sağlayarak ekonomik avantajlar elde etmeye çalışmışlardır. Aynı zamanda erkekler, kadınların ailedeki ikincil rolünden faydalanmışlardır.      Günümüzde kadınların çalışma imkanları arttı ve daha güzel pozisyonlara geldi. Cinsiyet, kültürel ve sosyal açıdan ortaya atılan önyargılarla kadınlar arka planda kaldığı zamanlar da oldu. Kadınların hırslı, detaycı, renkli, pratik düşünmesi başarılı olabilmeleri adına önemli avantajlardır. Bir toplumun gelişmişlik düzeyi o toplumdaki kadınlara verilen önemle eş değerdir.

Başarılarıyla adından söz ettiren kadınların elbette bazı ortak özellikleri var. Başarıyı yakalamak için dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat eden, belirli yollardan gelip emek veren kadınlara başarı da cömert davranıyor. Hiçbir başarı tesadüfen gelmiyor ya da kimse için çok da kolay olmuyor.

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !